Phiên bản cài đặt - Installer:

Phiên bản này yêu cầu người dùng cần phải cài đặt trước khi sử dụng:

Phần mềm quản lý xe cho PC: download here

Phần mềm điều khiển máy từ xa: download here  Teamviewer


Thay đổi trong phiên bản 3.16.10.24

Thay đổi trong phiên bản 3.16.1.4

Thay đổi trong phiên bản 3.14.10.25

Thay đổi trong phiên bản 3.14.01.06

Thay đổi trong phiên bản 3.13.12.10

Thay đổi trong phiên bản 3.13.11.30

Thay đổi trong phiên bản 3.13.11.24

Thay đổi trong phiên bản 3.13.11.19